Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019