Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019