Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 29.08.2019