Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 16.09.2019.