Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.09.2019