Register procurement for Protokol itogov Uslugi po izgotovleniyu kluchnicy nastennoi