Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 11.10.2019