Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 15.10.2019