Register procurement for Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi roadshow po Kazakhstanu