Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.10.2019