Register procurement for Zakupki uslug po organizacyi shkafov-lokerov v pavilone C 4.6