Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.11.2019