Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.12.2019