Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.12.2019