Register procurement for Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po organizacyi marketingovykh meropriyatiy