Register procurement for Protokol itogov po povtornomu tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy