Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 02.04.2019