Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019