Register procurement for Zakup uslug po obespecheniyu uchastiya v programme "Roadshow" v stranah bl. i dal. zarubezhyua sposobom tendera