Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019