Register procurement for Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov