Register procurement for Zakupki uslug po montazhu zhalyuzei v pavilone C4.6 sposobom tendera