Register procurement for Protokol itogov po tenderu tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera.