Register procurement for Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019