Current purchases

15-May-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Protokol itogov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Request
14-May-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Request
3-May-2019
Tenders

Zakup uslug po obespecheniyu uchastiya v programme "Roadshow" v stranah bl. i dal. zarubezhyua sposobom tendera

Zakup uslug po obespecheniyu uchastiya v programme "Roadshow" v stranah bl. i dal. zarubezhyua sposobom tendera

Request
9-April-2019
Tenders

Protokol itogov po povtornomu tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy

Protokol itogov po povtornomu tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy

Request
2-April-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Provedenie obuchayuschikh meropriyatiy

Protokol itogov po tenderu Provedenie obuchayuschikh meropriyatiy

Request
29-March-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po organizacyi marketingovykh meropriyatiy

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po organizacyi marketingovykh meropriyatiy

Request
27-March-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po organizacyi obuchayuschikh meropriyatiy

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po organizacyi obuchayuschikh meropriyatiy

Request
18-March-2019
Tenders

Razyasnenie po tenderu obuchayuschix meropriyatiy

Razyasnenie po tenderu obuchayuschix meropriyatiy

Request
11-March-2019
Tenders

Usligi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy sposobom tendera

Usligi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy sposobom tendera

Request