Current purchases

5-December-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam organizacyi shkafov-lokerov v pavilione C 4.6

Itogi po uslugam organizacyi shkafov-lokerov v pavilione C 4.6

Request
29-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam po remontu mebeli

Itogi po uslugam po remontu mebeli

Request
29-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam po zamene zamkov v tumbax

Itogi po uslugam po zamene zamkov v tumbax

Request
29-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam audita specialnogo naznacheniya

Itogi po uslugam audita specialnogo naznacheniya

Request
28-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Zakupki uslug po organizacyi shkafov-lokerov v pavilone C 4.6

Zakupki uslug po organizacyi shkafov-lokerov v pavilone C 4.6

Request
26-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Zakupki audita specialnogo naznacheniya

Zakupki audita specialnogo naznacheniya

Request
25-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Obyavlenie o povtornyx zakupkax uslug po zamene zamkov v tumbax

Obyavlenie o povtornyx zakupkax uslug po zamene zamkov v tumbax

Request
25-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Объявление о повторных осуществлении закупок услуги по ремонту мебели

Obyavlenie o povtornyx zakupkax po remontu mebeli

Request
22-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protolo itogov zakupok tovarov sposobom cenovyx predlozheniy

Protolo itogov zakupok tovarov sposobom cenovyx predlozheniy

Request