Current purchases

15-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Zakupki tovarov sposobom zaprosa cenovyh predlozheniy

Zakupki tovarov sposobom zaprosa cenovyh predlozheniy

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu tablichek

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu tablichek

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po zamene zamkov v tumbax

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po zamene zamkov v tumbax

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po remontu mebeli

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po remontu mebeli

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po ximchistke mebeli

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po ximchistke mebeli

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu stellagei

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu stellagei

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu klyuchnicy nastennoi

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu klyuchnicy nastennoi

Request
17-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu navigacionnyx stendov

Protokol itogov povtornyx zakupok uslug po izgotovlemiyu navigacionnyx stendov

Request
10-October-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Ob`yavlenie povtornyx zakupok uslug po izgotovleniyu tablichek

Ob`yavlenie povtornyx zakupok uslug po izgotovleniyu tablichek

Request