Current purchases

30-December-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.12.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.12.2019

Request
20-December-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.12.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.12.2019

Request
22-November-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.11.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 18.11.2019

Request
5-December-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam organizacyi shkafov-lokerov v pavilione C 4.6

Itogi po uslugam organizacyi shkafov-lokerov v pavilione C 4.6

Request
29-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam po remontu mebeli

Itogi po uslugam po remontu mebeli

Request
29-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam po zamene zamkov v tumbax

Itogi po uslugam po zamene zamkov v tumbax

Request
29-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Itogi po uslugam audita specialnogo naznacheniya

Itogi po uslugam audita specialnogo naznacheniya

Request
28-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Zakupki uslug po organizacyi shkafov-lokerov v pavilone C 4.6

Zakupki uslug po organizacyi shkafov-lokerov v pavilone C 4.6

Request
25-November-2019
Tenders

Itogi po uslugam razrabotke/dorabotke wev-site Astana Hub

Itogi po uslugam razrabotke/dorabotke wev-site Astana Hub

Request