Current purchases

1-July-2019
Tenders

Uslugi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy 5 i 6 potoka akseleracyi sposobom tendera

Uslugi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy 5 i 6 potoka akseleracyi sposobom tendera

Request
1-July-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 24.06.2019

Request
24-June-2019
Tenders

Protocol on the results of the procurement of services for the manufacture and installation of a sun protection system, Pavilion C 4.6.

Protocol on the results of the procurement of services for the manufacture and installation of a sun protection system, Pavilion C 4.6.

Request
25-June-2019
Tenders

Opening of envelopes with applications for participation in the tender for procurement services for the manufacture and installation of a sun protection system pavillion C4.6

Opening of envelopes with applications for participation in the tender for procurement services for the manufacture and installation of a sun protection system pavillion C4.6

Request
19-June-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera.

Protokol itogov po tenderu tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera.

Request
17-June-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi po obrazovatelnyx rabot po razvitiyu texn.predprinimatelstva po zakupkam startup-proectov spospobom tendera

Request
13-June-2019
Tenders

Zakupki uslug po montazhu zhalyuzei v pavilone C4.6 sposobom tendera

Zakupki uslug po montazhu zhalyuzei v pavilone C4.6 sposobom tendera

Request
7-June-2019
Tenders

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Request
6-June-2019
Tenders

Ob otmene tendera po zakupkam uslug obrazovatelnyx rabot po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Ob otmene tendera po zakupkam uslug obrazovatelnyx rabot po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Request