Current purchases

7-June-2019
Tenders

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Request
6-June-2019
Tenders

Ob otmene tendera po zakupkam uslug obrazovatelnyx rabot po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Ob otmene tendera po zakupkam uslug obrazovatelnyx rabot po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov.

Request
31-May-2019
Tenders

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov

Uslugi po obrazovatelnym rabotam po razvitiyu tekhnologicheskogo predprinimatelstva po zapusku statrup proectov

Request
17-May-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 13.05.2019

Request
15-May-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Protokol itogov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Request
14-May-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi "Roadshow".

Request
3-May-2019
Tenders

Zakup uslug po obespecheniyu uchastiya v programme "Roadshow" v stranah bl. i dal. zarubezhyua sposobom tendera

Zakup uslug po obespecheniyu uchastiya v programme "Roadshow" v stranah bl. i dal. zarubezhyua sposobom tendera

Request
30-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.04.2019

Request
26-April-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 26.04.2019

Request