Current purchases

29-January-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019

Request
25-January-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov zakupok uslug sposobom zaprosa cenovyx predlozheniy

Protokol itogov zakupok uslug sposobom zaprosa cenovyx predlozheniy

Request
21-January-2019
Procurement plan

Izmeneniya i dopolneniya k Planu zakupok s ot 17.01.2019

Izmeneniya i dopolneniya k Planu zakupok s ot 17.01.2019

Request
21-January-2019
Procurement rules

Pravila zakupok tovarov, rabot i uslug Astana Hub

Pravila zakupok tovarov, rabot i uslug Astana Hub

Request
17-January-2019
Procurement plan

Plan zakupok tovarov, rabot i uslug na 17.01.2019

Plan zakupok tovarov, rabot i uslug na 17.01.2019

Request
21-January-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Ob`yavlenie zakupki sposobom zaprosa tcenovyx predlozheniy

Ob`yavlenie zakupki sposobom zaprosa tcenovyx predlozheniy

Request