Current purchases

7-March-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy

Protokol itogov po tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy

Request
6-March-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Provedenie marketingovyh meropriyatiy

Request
4-March-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Predosravlenie dostupa k seti internet i telefonnoi svyazi.

Protokol itogov po tenderu Predosravlenie dostupa k seti internet i telefonnoi svyazi.

Request
5-March-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Predosravlenie dostupa k seti internet i telefonnoi svyazi

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Predosravlenie dostupa k seti internet i telefonnoi svyazi

Request
22-February-2019
Tenders

Obyavlenie na uslugi po provedeniyu marketingovyh meropriyatiy sposobom tendera

Obyavlenie na uslugi po provedeniyu marketingovyh meropriyatiy sposobom tendera

Request
19-February-2019
Tenders

Obyavlenie zakupok uslug internet i telefonnoi svyazi sposobom tendera

Obyavlenie zakupok uslug internet i telefonnoi svyazi sposobom tendera

Request
29-January-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 30.01.2019

Request
25-January-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protokol itogov zakupok uslug sposobom zaprosa cenovyx predlozheniy

Protokol itogov zakupok uslug sposobom zaprosa cenovyx predlozheniy

Request
21-January-2019
Procurement plan

Izmeneniya i dopolneniya k Planu zakupok s ot 17.01.2019

Izmeneniya i dopolneniya k Planu zakupok s ot 17.01.2019

Request