Current purchases

26-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Zakupki audita specialnogo naznacheniya

Zakupki audita specialnogo naznacheniya

Request
25-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Obyavlenie o povtornyx zakupkax uslug po zamene zamkov v tumbax

Obyavlenie o povtornyx zakupkax uslug po zamene zamkov v tumbax

Request
25-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Объявление о повторных осуществлении закупок услуги по ремонту мебели

Obyavlenie o povtornyx zakupkax po remontu mebeli

Request
22-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Protolo itogov zakupok tovarov sposobom cenovyx predlozheniy

Protolo itogov zakupok tovarov sposobom cenovyx predlozheniy

Request
15-November-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu razrabotka/dorabotka web-site Astana-hub

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu razrabotka/dorabotka web-site Astana-hub

Request
15-November-2019
Purchase by requesting commercial proposal

Zakupki tovarov sposobom zaprosa cenovyh predlozheniy

Zakupki tovarov sposobom zaprosa cenovyh predlozheniy

Request
23-October-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.10.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 23.10.2019

Request
5-November-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu uslug roadshow po Kazakhstanu

Protokol itogov po tenderu uslug roadshow po Kazakhstanu

Request
5-November-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi roadshow po Kazakhstanu

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu uslugi roadshow po Kazakhstanu

Request