Current purchases

26-August-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po uslugam po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Protokol vskrytiya konvertov po uslugam po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Request
26-August-2019
Tenders

Protokol itogov tendera po uslugam online programmy trekinga dlya razvitiya regionalnykh startup proectov.

Protokol itogov tendera po uslugam online programmy trekinga dlya razvitiya regionalnykh startup proectov.

Request
26-August-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Uslugi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy 5 i 6 potoka akseleracyi.

Protokol itogov po tenderu Uslugi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy 5 i 6 potoka akseleracyi.

Request
22-August-2019
Tenders

protokol vskrytiya konvertov po povtornomu tenderu Uslugi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy 5 i 6 potoka akseleracyi.

protokol vskrytiya konvertov po povtornomu tenderu Uslugi po organizacyi obuchayuschix meropriyatiy 5 i 6 potoka akseleracyi.

Request
21-August-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov tendera po uslugam online programmy trekinga dlya razvitiya regionalnykh startup proectov.

Protokol vskrytiya konvertov tendera po uslugam online programmy trekinga dlya razvitiya regionalnykh startup proectov.

Request
13-August-2019
Tenders

Povtornye zakupki po uslugam po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Povtornye zakupki po uslugam po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Request
7-August-2019
Procurement plan

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019

Plan zakupok s izmeneniyami i dopolneniyami na 31.07.2019

Request
12-August-2019
Tenders

Protokol itogov po tenderu Uslugi po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Protokol itogov po tenderu Uslugi po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Request
12-August-2019
Tenders

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Protokol vskrytiya konvertov po tenderu Uslugi po uchastuyu v programme Roadshow po stranam blizhnego i dalnego zarubezhya po 4 lotam sposobom tendera.

Request