Байланыстар

БАҚ үшін

media@astanahub.com

Түйіндемелер үшін

cv@astanahub.com

Жалпы сұрақтар

info@astanahub.com

Бас директор

ceo@astanahub.com

Жалпы сұрақтар бойынша

1818, +7 7172 73 50 89

Техникалық сұрақтар

support@astanahub.com