"Astanahub.com" ақпараттық жүйесінің құпиялылық саясаты

1. Жалпы ережелер

1.1. «Astanahub.com» ақпараттық жүйесінің осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі – Саясат) «Astanahub.com» ақпараттық жүйесіндегі (бұдан әрі – АЖ) пайдаланушылар мен тұтынушылардың жеке деректерін және/немесе оның көшірмелерін өңдеудің жалпы шарттарын анықтайды.

1.2. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, АЖ-ны пайдалануға арналған пайдаланушылық келісімнің талаптарына сәйкес АЖ-ны өз мүддесінде пайдалануға құқығы бар кез келген жеке немесе заңды тұлға АЖ-ны пайдаланушылар болып табылады.

1.3. "Astana Hub" IT-стартаптардың халықаралық паркі " корпоративтік қоры (бұдан әрі мәтін бойынша-қор) АЖ мекенжайы бойынша Интернет желісінде өзгертілген мәтінді орналастыру арқылы осы саясатты біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы.

1.4. Пайдаланушылар саясаттағы өзгерістерді өздері қадағалап отыруы керек.

1.5. АЖ-ны пайдалана бастағаннан кейін Пайдаланушы осы Саясаттың шарттарын толық көлемде, ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз қабылдаған болып саналады. Қандай да бір Ережемен келіспеген жағдайда, пайдаланушы АЖ-ны пайдалануға құқылы емес.

1.6. Егер Пайдаланушы осы Саясатпен келіспесе, пайдаланушы АЖ-ны пайдалануды тоқтата алады.

2. Дербес деректерді өңдеу

2.1. Қор пайдаланушылардың дербес деректерін келесі мақсаттарда өңдейді:

  • мемлекеттік, квазимемлекеттік және/немесе жеке қызметтерді және/немесе сервистерді ұсыну;
  • АЖ-ны пайдалана отырып, өзге де қызметтер мен сервистерді ұсыну;

2.2. Қор Пайдаланушының дербес деректерін келесі жағдайларда үшінші тарапқа бере алады:

  • Егер пайдаланушы өз деректерін үшінші тарапқа беруді жүзеге асыруға келісім берсе;
  • егер дербес деректерді беру қызметтер мен сервистерді ұсыну үшін қажет болса;
  • егер Пайдаланушы АЖ есептік жазбасын операторы үшінші тарап болып табылатын ақпараттық жүйедегі ақпаратқа санкцияланған қол жеткізу үшін пайдаланса;
  • Егер дербес деректерді беру Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген рәсім шеңберінде қажет болса.

2.3. Қор мен пайдаланушы дербес деректердің құпиялылығын, тұтастығын, сақталуын және қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдауға міндетті.

2.4. Пайдаланушылар дербес деректерді АЖ-да өңдеу мерзіміне шектеусіз келісім береді.

2.5. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу оның есептік жазбасын АЖ-да бұғаттаған және/немесе мұрағаттаған жағдайда тоқтатылады.

2.6. Пайдаланушылар АЖ-дағы есептік жазбадан өз құпия сөзінің сақталуын дербес қамтамасыз етуге және өз есептік жазбасынан өз құпия сөзіне ұқыпсыз қарау нәтижесінде туындаған, үшінші тұлғалардың өз дербес деректерін заңсыз пайдалану түріндегі жағымсыз салдарлар үшін жауапты болуға міндетті;

2.7. Пайдаланушылар АЖ-да өңделетін Дербес деректер өзгерген жағдайда, егер көрсетілген деректерді автоматты түрде жаңарту мүмкін болмаса, оларды жаңартуға міндетті.

3. Кері байланыс

3.1. АЖ пайдалану бойынша барлық ұсыныстар мен сұрақтарды 2222, +7 7172 73 50 89 телефон нөмірі бойынша хабарлау керек.